VD har ordet

NSP – ETT SPÄNNANDE RESTAURANGBOLAG

2014 Har varit ett viktigt år för oss, då flera byggstenar för framtiden sattes på plats. I början på året offentliggjorde vi att vi tecknat avtal med KFC och TGI Fridays och under året har vi arbetat vidare med våra planer att lansera KFC i Sverige och TGI Fridays i Danmark. Därtill tog vi in 200 miljoner kronor genom en obligationsemission, vilket gjort att vi fyllt på kassan med 100 miljoner och löst utestående banklån.

Nyheten om våra kommande etableringar har fått mycket stor spridning både via traditionell media och bland engagerade privatpersoner i social media, och det känns inspirerande att vi nu under ett och samma år får chansen att etablera två världsomspännande varumärken i Skandinavien.

I oktober kunde vi annonsera vår första TGI Fridays i Danmark som kommer att ligga på Höjbro Plads på ett av Köpenhamns bästa lägen. Vi ansvarar för hela ombyggnaden och får 30 MSEK för att konvertera lokalen från bank till restaurang vilket vi bedömer som tillräckligt. Därtill får vi en intäkt på 10 miljoner som skall täcka restaurangens kostnader under utvecklings- och uppstarts perioden. Att vi lyckats få till detta med en marknadsmässig hyra i botten är vi nöjda med och borgar för en lönsam öppning från start.

Vi går in i 2015 med en portfölj av restaurangkoncept som gör oss till ett av Skandinaviens mest spännande restaurangbolag. Vi känner ett stort förtroende för att våra nya varumärken ska välkomnas av kunderna och vi ser framför oss en måttfull expansionstakt där en mångfald av etableringsmöjligheter kommer att öpnna sig för KFC och TGI Fridays i Sverige och i Danmark. Vi räknar med att slå upp portarna till vår första TGI Fridays i juni och vår första KFC under hösten 2015. Med rutinerad personal, en välfylld kassa och en stabil administrativ grund har vi goda förutsättningar för att lyckas.

Varumärken som kompletterar

Vi har tagit oss an varumärken som kompletterar varandra. Med bordsservering och fullständiga rättigheter möter TGI Fridays andra kundbehov än vad Burger King och KFC gör. I sin tur inriktar sig Burger King och KFC mot olika nischer inom quick service restaurants, QSR. KFC blir ett helt nytt inslag i den svenska snabbmatskulturen och vi ser möjligheter att etablera KFC invid hamburgerrestauranger då KFC utgör ett komplement i marknaden. Detta innebär naturligtvis ett antal intressanta expansionsmöjligheter.

KFC och TGI Fridays har olika erbjudande och skiljer sig åt i upplevelse och smak, men under ytan är de affärskritiska processerna snarlika. Vi räknar därför med att kunna använda våra lärdomar och system från vår framgångsrika expansion av Burger King. Särskilt värdefullt är vårt effektiva driftsystem som omfattar ett robust styr- och kontrollsystem, kommunikations- och schemaläggningssystem, allt byggt på den senaste tekniken med åtkomst via en APP eller Webb. Därtill, inte minst viktigt, har vi vår etableringsprocess med många lägen i ”pipen” och en vältrimmad bygg- och etableringsenhet.

Nya restauranger

I Burger King-verksamheten har vi etablerat två nya restauranger under året, en i Roskilde och en i Hallunda. Restaurangen i Roskilde ligger nära den världskända Roskildefestivalen och restaurangen i Stockholmsförorten Hallunda är belägen vid den högtrafikerade motorvägen E4/E20. Restaurangerna har byggts efter Burger Kings senaste inredningskoncept 20/20 light och ingår i arbetet med att förnya restaurangmiljöerna i en ljusare profil som vi tror kommer passa den skandinaviska kundbasen.

De första KFC-restaurangerna i Sverige öppnar i Lockarp precis invid Öresundsbron och på Stortorget i Malmö. KFC Lockarp blir en stor drive thru-restaurang och kommer även att fungera som utbildningscentrum för vår KFC-personal. Utöver dessa restauranger letar vi efter attraktiva city-lägen för KFC i Stockholm och Göteborg.

TGI Fridays är världens största casual dining-kedja. Fridays kunderbjudande bygger på standardiserade produktionsprocesser liknande de inom QSR och vi ser Fridays som ett kompletterande erbjudande till BK och KFC.
Vi håller just nu på att bygga den första TGI Fridays-restaurangen i Danmark som öppnar till sommaren på Höjbro Plads i Köpenhamn, direkt i anslutning till den berömda gågatan Ströget.

Våra samarbeten med fastighetsägare har utvecklats till en viktig del av vår etableringsstrategi. För att underlätta processen från idé till färdig restaurang har vi utvecklat en standardbyggnad som använts vid ett tiotal nybyggnationer av Burger King-restauranger. För kommande KFC-restauranger håller vi på att ta fram en liknande standardbyggnad. Vanligtvis uppför vi en byggnad via totalentreprenad och sköter sedan den framtida driften och inre underhåll av restaurangen. Detta förfarande underlättar förhandlingarna och att komma överens med fastighetsägare, som tillhör våra viktigaste samarbetspartners.

Finanser under kontroll

En förutsättning för en framgångsrik expansion är att finanserna är under kontroll för att skapa förtroende från kapital- och finansmarknad. Därför var det viktigt för NSP att etablera sig på företagsobligationsmarknaden genom en obligationsemission på 200 miljoner kronor. Emissionslikviden för den 5-åriga obligationen har använts till att lösa existerande banklån, samt fylla på kassan med 100 miljoner kronor.

I början av året sålde vi Taco Bar inklusive alla rättigheter associerade till varumärket. I samband med försäljningen tillfördes vi cirka 14 miljoner kronor. Resultateffekten av försäljningen reserverades i bokslutet för 2013.


NSP har i dag tillräckliga finansiella resurser för att med våra tre varumärken bygga en intressant framtid.

Året i siffror

Ser vi till försäljning och resultat så kan jag konstatera att vi inte riktigt når upp till vårt försäljningsmål. Sommaren var en av de varmaste på länge, vilket bidrog till att påverka försäljningen negativt. Året avslutades dock bra. Den nationella marknadsföringen började fungera, vilket i kombination med årets satsning på lokal marknadsföring, gjorde att vi lyckades få den svenska verksamheten att under årets sista kvartal uppvisa de bästa driftsmarginalerna i NSP:s historia. Därtill kan vi glädjas åt att den danska verksamheten har vänt och uppvisar en klart förbättrad försäljning och lönsamhet, vilket är lovande inför 2015.

Ambitionen är att även fortsättningsvis kunna skapa utrymme för utdelning med målet att på sikt kunna öka densamma.

Vår roll i restaurangbranschen

Nyheten kring etableringen av framförallt KFC har tagits emot väldigt positivt och det finns en längtan hos konsumenterna efter KFC:s välsmakande erbjudande. Vi är också förväntansfulla inför lanseringen. KFC kompletterar marknaden och har en tydlig konkurrensfördel genom att, förutom att vara välsmakande, erbjuda kycklingprodukter som inte är processade utan tillagade av hela kycklingbitar. Därtill finns det självklart ett attraktivt erbjudande av sallader och grillade produkter.

Inom KFC-, TGI och BK-systemet har vi full kontroll på varifrån våra råvaror kommer och vi kan följa råvarorna till sitt ursprung, genom hela leveranskedjan. Samtliga produkter vi serverar kommer med allergiförteckningar och näringsvärdestabeller, vilket vi ser som en värdefull transparens gentemot konsumenten.

Värt att tillägga är att Yum Brands, som äger varumärket KFC, såväl som TGI Fridays och Burger King kontinuerligt arbetar för att förbättra kvaliteten i djurhållning, produkter och processer. Våra varumärkesägare är alla tre mycket måna om kundernas önskemål och att anpassa sig allteftersom marknaden utvecklas. Ett aktuellt och bra exempel på dessa kedjors proaktiva arbete är att KFC under 2015 arbetar med att ytterligare sänka salthalten i produkterna så att en person kan äta dygnets alla måltider på KFC utan att hamna över EUs rekommenderade värden intag av salt per dag.

Till sist

2014 har varit ett givande och för oss banbrytande år. Vi har nu skapat oss den unika positionen av att förfoga över tre världskända varumärken: Burger King, KFC och TGI Fridays.

Avslutningsvis vill jag tillsammans med ledningen passa på att tacka alla de medarbetare som har jobbat hårt under året. Vår verksamhet är till stor del uppbyggd av unga anställda som får sina första jobb hos oss och vi är glada för att så många väljer att stanna och växa med oss. Era prestationer är ovärderliga, och utan er skulle det inte finnas något NSP.

2015 Blir spännande!

Morgan Jallinder

VD Nordic Service Partners Holding AB

Senast uppdaterad: 2015-03-31 11:41:02 av info@nspab.com