Medarbetare och personalutveckling

NSP har idag omkring 2 000 medarbetare. Denna siffra ökar i takt med att fler Burger King, KFC- och TGI Fridays-restauranger öppnar upp. Medarbetarna är våra ansikten utåt och det är de som har den främsta möjligheten att påverka tillväxten och lönsamheten på våra befintliga restauranger. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet presterar bättre och bidrar till att skapa en miljö där gästerna trivs och får den kvalitet och service som NSP står för. Det sker en löpande dialog med medarbetarna bland annat genom medarbetarundersökningar, medarbetarforum och personalmöten för att skapa delaktighet och hitta förbättringsområden och prioriteringar. Under året har NSP påbörjat en kartläggning av den befintliga företagskulturen och uppdaterat de årliga medarbetarenkäterna med frågor som berör företagskulturen och CSR.

NSP Connect

Ett exempel på samspelet mellan medarbetarna och ledningen är "NSP Connect". Tre till fyra gånger om året träffar ledningsgruppen restaurangernas medarbetarrepresentanter, arbetsledare och restaurangchefer. Syftet är att lyssna och ta del av synpunkter på vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten. Resultatet används sedan som underlag i det kontinuerliga förbättringsarbete som NSP bedriver.

Digitala verktyg

Möjligheterna att kommunicera medarbetare sinsemellan och att planera sitt arbete har förbättrats sedan förra årets satsning på digitala samordningsverktyg. Numera har medarbetare möjlighet att planera sitt schema, ansöka om ledighet och byta pass med kollegor genom en enkel mobilapplikation.

UNG PERSONALSTYRKA

Cirka 80 % av våra medarbetare är 25 år eller yngre och många av dem får sina första jobb hos NSP. För andra kan det vara ett första steg in på arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att bemöta och ta hand om våra medarbetare på bästa sätt för att de ska få en bra start i arbetslivet.

Dynamisk graf: Åldersfördelning bland anställda
 

Anställningsform

De allra flesta börjar med en provanställning som sedan övergår i en tillsvidareanställning i olika omfattning. Det finns möjlighet att arbeta alltifrån några få timmar i veckan upp till heltidsanställning.

NSP Academy

Genom vårt interna utbildningsprogram NSP Academy utbildas våra medarbetare inom bland annat ledarskap, kommunikation, lagar och avtal, schemaläggning, rekrytering och råvaruhantering. NSP Academy är tillgängligt för alla, oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund, och för många medarbetare utan akademisk utbildning kan NSP Academy vara en väg till karriär. Flera av våra nuvarande distriktschefer började på restauranggolvet och har sedan dess blivit viktiga tillgångar för oss. Vår förhoppning och strävan är att fler medarbetare ska se potentialen i att växa inom vår organisation och detta är ett led i vår satsning på att minska personalomsättningen.

HÄNT UNDER 2014

Under året har vår förra HR-chef Anna Gerdstigen lämnat oss för nya uppdrag. Vår nya HR-chef Erika Falkemark anslöt sig till organisationen i februari och kommer bland annat ta över det pågående arbetet med att undersöka lämpliga CSR-aktiviteter för NSP att ägna sig åt. Andra viktiga arbetsuppgifter är att fortsätta utvecklingen av vårt utbildningsprogram, NSP Academy jämte en breddad  intern och extern kommunikation.

Senast uppdaterad: 2015-03-31 13:04:02 av niklas.radhammar@oxp.se