Året i korthet

Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag och driver ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Under 2014 omsatte bolaget 826 MSEK, hade över 2000 anställda och är sedan 2008 noterat på Nasdaq Stockholm. Från och med 2014 är NSP franchisetagare till varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) i Sverige och TGI Fridays i Danmark.

Året i siffror

  • Omsättningen ökade med 45,8 MSEK, 5,9 procent, till 826,4 MSEK (780,6).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 10 procent och uppgick till 23,7 MSEK (21,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (7,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,41 respektive 0,40 SEK (0,64).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade med 8 procent och uppgick till 63,0 MSEK (58,4).

Viktiga händelser

  • Fyra nya restauranger, varav två av dem genom förvärv, har tillkommit under året. Utbildnings- och öppningskostnader har belastat resultatet med cirka -3,9 MSEK (-2,4).
  • NSP tecknade ett utvecklingsavtal med TGI Fridays om att öppna fem restauranger i Danmark under en period om fem år. Den första restaurangen planeras att öppna vid halvårsskiftet 2015 i centrala Köpenhamn på Höjbro Plads.
  • NSP ingick avtal med Yum! Brands om att lansera Kentucky Fried Chicken i Sverige. De första KFC-restaurangerna planeras öppna under hösten 2015.
Dynamisk graf: Nettoomsättning
 
Dynamisk graf: Resultat & rörelsemarginal
 
Senast uppdaterad: 2015-03-31 23:13:59 av mail@asaolsson.se