Q4

1 april 2015-31 mars 2016

PRODUKTBESKRIVNING

Bilden visar en flergängad potentiometer vilken används som en vinkelgivare för säkerhetskritiska applikationer. Som exempel används potentiometern till styrsystem för fartyg där man kräver kontinuerlig mätning av vinkelposition med hög noggrannhet och multipel redundans.