Q3

1 april-31 december 2015

PRODUKTBESKRIVNING

Spisvakten är en egenutvecklad säkerhetsprodukt inom välfärdsteknologi. Den övervakar temperaturen på spisen vid matlagning. Om temperaturen blir för hög och risk för antändning av matfett föreligger så bryter spisvakten strömmen till spisen. Brandolyckor i samband med matlagning är i dag den enskilt vanligaste orsaken till brand i hemmen.