Q1

1 april 2016-30 juni 2016

KORT OM ADDTECH

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 000 anställda i ett hundratal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 6 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på NASDAQ Stockholm.