Q1

1 april-30 juni 2015

PRODUKTBESKRIVNING

FB-INNO skraporna används i inmatningsanläggningar inom framförallt bioenergi. Skraporna som är gjorda av trämaterial fungerar så att de bryts vid en förutbestämd brytpunkt vilket skyddar kedjan och dess komponenter från skador orsakade av främmande föremål som stör transportprocessen. Detta ökar tillförlitligheten, är energisparande och minskar underhållskostnaderna.