Affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2015/2016       2014/2015
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components       498   521 485 466 417
Energy       324   353 358 362 273
Industrial Process       357   373 358 350 322
Power Solutions       297   295 255 274 264
Life Science       267   285 302 215 255
Moderbolag och koncernposter       -4   0 -2 -3 -2
Addtechkoncernen       1 739   1 827 1 756 1 664 1 529
                   
Rörelseresultat per affärsområde     2015/2016       2014/2015
Kvartalsdata, MSEK       Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components       29   37 27 35 30
Energy       27   31 26 32 25
Industrial Process       24   19 18 24 16
Power Solutions       32   33 25 38 27
Life Science       30   26 32 14 33
Moderbolag och koncernposter       -3   -2 -3 -3 -4
Rörelseresultat       139   144 125 140 127
Finansiella intäkter och kostnader       -2   -5 -5 -5 -8
Resultat efter finansiella poster       137   139 120 135 119

 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde 3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
MSEK 30 jun 15 30 jun 14     30 jun 15 31 mar 15
Components   498   417       1 970   1 889
Energy   324   273       1 397   1 346
Industrial Process   357   322       1 438   1 403
Power Solutions   297   264       1 121   1 088
Life Science   267   255       1 069   1 057
Moderbolag och koncernposter   -4   -2       -9   -7
Addtechkoncernen   1 739   1 529       6 986   6 776
                     
                     
Rörelseresultat och rörelse-
marginal per affärsområde
3 månader t.o.m.     12 månader t.o.m.
  30 jun 15 30 jun 14     30 jun 15 31 mar 15
  MSEK % MSEK %     MSEK % MSEK %
Components 29 5,8 30 7,2     128 6,5 129 6,9
Energy 27 8,3 25 9,1     116 8,3 114 8,4
Industrial Process 24 6,7 16 4,9     85 5,9 77 5,5
Power Solutions 32 10,6 27 10,3     128 11,5 123 11,4
Life Science 30 11,1 33 13,1     102 9,4 105 9,9
Moderbolag och koncernposter -3   -4       -11   -12  
Rörelseresultat 139 8,0 127 8,3     548 7,8 536 7,9
Finansiella intäkter och kostnader -2   -8       -17   -23  
Resultat efter finansiella poster 137   119       531   513  
                     
Senast uppdaterad: 2015-06-29 16:15:58 av jamilah.elali@addtech.com