Q3 1 APRIL – 31 DECEMBER 2014

RÄKENSKAPER TREDJE KVARTALET 2014/2015

> LÄS MER

ÅRSREDOVISNING 2013/2014

> LÄS MER

PRODUKTBESKRIVNING

Dilucup, en patenterad produkt, som används av laboratorier för att späda prover inom livsmedelsmikrobiologi. Dilucup Systemet integrerar en speciellt anpassad skakare och färdiga koppar fyllda med utspädningsmedel. Det är ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt alternativ till traditionella metoder.

CSR ADDTECH UTVECKLAR STÄNDIGT SITT HÅLLBARHETSARBETE

> LÄS MER