Bokslutskommuniké

1 april 2013 - 31 mars 2014

Bilden visar ett litium-jonbatteri monterat med elektronik som skyddar batteriet mot kortslutning, underladdning och överladdning. Elektroniken balanserar även battericellerna för att optimera livslängden. Batteritypen används inom medicinteknik och kommunikation.

 • Räkenskaper

  Addtechs räkenskaper för fjärde kvartalet 2013/2014

  >Läs mer

 • Årsredovisning 2012/2013

  Addtechs årsredovisning 2012/2013

  > Läs mer

 • CSR

  Addtech utvecklar ständigt sitt hållbarhetsarbete

  > Läs mer