De under räkenskapsåren 2013/2014 och 2014/2015 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Ladda ned Excel

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Rutab AB, Sverige April, 2013 150 40 Energy
Holger Eldfast AB, Sverige Juli, 2013 15 2 Industrial Solutions
Vimex AS, Norge Augusti, 2013 14 7 Life Science
Sittab AB, Sverige Oktober, 2013 65 26 Industrial Solutions
Valnor AS, Norge December, 2013 55 12 Components
GigaCom AB, Sverige April, 2014 30 6 Components
Solar Supply Sweden AB , Sverige Maj, 2014 15 3 Energy
         
         
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.