Affärsområden

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 423 375 357 399   391 387 365 399
Energy 564 459 456 496   452 429 334 361
Industrial Solutions 318 292 283 280   293 286 273 298
Life Science 374 379 313 327   329 315 218 279
Moderbolag och koncernposter -1 -3 0 -2   -2 -2 -1 -1
Addtechkoncernen 1 678 1 502 1 409 1 500   1 463 1 415 1 189 1 336
                   
Rörelseresultat per affärsområde     2013/2014       2012/2013
Kvartalsdata, MSEK Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1   Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Components 27 17 24 28   22 20 24 32
Energy 59 43 46 52   41 37 33 41
Industrial Solutions 30 16 25 22   27 19 25 22
Life Science 25 38 29 33   27 34 15 32
Moderbolag och koncernposter -4 -4 -3 -2   -6 -4 -2 -2
Rörelseresultat 137 110 121 133   111 106 95 125
Finansiella intäkter och kostnader -6 -7 -4 -9   -12 -8 -2 -7
Resultat efter finansiella poster 131 103 117 124   99 98 93 118
 

Ladda ned Excel

Nettoomsättning per
affärsområde
3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
MSEK 31 mar 14 31 mar 13   31 mar 14 31 mar 13
Components   423   391     1 554   1 542
Energy   564   452     1 975   1 576
Industrial Solutions   318   293     1 173   1 150
Life Science   374   329     1 393   1 141
Moderbolag och koncernposter   -1   -2     -6   -6
Addtechkoncernen   1 678   1 463     6 089   5 403
                   
                   
Rörelseresultat och rörelse-
marginal per affärsområde
3 månader t.o.m.   12 månader t.o.m.
  31 mar 14 31 mar 13   31 mar 14 31 mar 13
  MSEK % MSEK %   MSEK % MSEK %
Components 27 6,5 22 5,6   96 6,2 98 6,4
Energy 59 10,5 41 9,2   200 10,1 152 9,7
Industrial Solutions 30 9,3 27 9,3   93 7,9 93 8,1
Life Science 25 6,7 27 8,3   125 9,0 108 9,5
Moderbolag och koncernposter -4   -6     -13   -14  
Rörelseresultat 137 8,2 111 7,6   501 8,2 437 8,1
Finansiella intäkter och
kostnader
-6   -12     -26   -29  
Resultat efter finansiella
poster
131   99     475   408