Om denna bokslutskommuniké

Addtechs delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar publiceras och distribueras från och med i år endast online på vår hemsida. Du kan dock ladda ner rapporten som ett PDF-dokument.

För ytterligare information om bolaget hänvisar vi till www.addtech.com.