De under räkenskapsåren 2012/2013 och 2013/2014 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Ladda ned Excel

Förvärv Tidpunkt Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Staubo Elektro Maskin AS, Norge Juli, 2012 75 15 Energy
ASI Automatikk AS, Norge Juli, 2012 45 7 Components
Leica Nilomark Oy, Finland Oktober, 2012 25 10 Life Science
Active Care Sverup AB, Sverige Oktober, 2012 25 8 Life Science
Quality Documentation Scandinavia AB, Sverige November, 2012 11 5 Components
Necks Electric Holding AB, Sverige November, 2012 220 175 Energy
Vallin Baltic AS, Estland November, 2012 50 20 Energy
Norsk Analyse AS, Norge Januari, 2013 140 60 Life Science
Rutab AB, Sverige April, 2013 150 40 Energy
Holger Eldfast AB, Sverige Juli, 2013 15 2 Industrial Solutions
Vimex AS, Norge Augusti, 2013 14 7 Life Science
Sittab AB, Sverige Oktober, 2013 65 26 Industrial Solutions
Valnor AS, Norge December, 2013 55 12 Components
         
*Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.