Addtech Life Science

Addtech Life Science marknadsför och säljer instrument, förbrukningsvaror och tjänster till laboratorier inom vård och forskning, diagnostikutrustning för sjukvård samt process- och analysutrustning till industrin. Exempel på produkter: Blodgasutrustning till sjukvården, kromatografiinstrument för forskning samt kemisk analysutrustning till processindustrin, rådgivning, utbildning, support och service.

Addtech Life Science 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 1 141 1 002
Rörelseresultat 108 98
Medelantal anställda 347 299