Addtech Components

Addtech Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik samt automationslösningar till kunder inom tillverkningsindustrin. Exempel på produkter: Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Addtech Components 2012/2013 2011/2012
Nettoomsättning 1 542 1 568
Rörelseresultat 98 125
Medelantal anställda 420 376