Socialt värdeskapande

Nyckeln till Addtechs fortsatt hållbara utveckling och framgång ligger i de långsiktiga relationer som vi byggt upp med våra medarbetare, kunder och leverantörer och vi strävar alltid efter att vara en ansvarfull aktör i samhället. Det är viktigt att Addtechs dotterbolag föregår med gott exempel som pålitliga, etiska och respekterade arbetsgivare. Frihet under ansvar är en grundläggande princip för Addtech. Det har genomsyrat verksamheten i över hundra år. En stor del av Addtechs långsiktiga hållbarhet bygger på det tankesättet, och förhoppningen är att få se minst hundra år till av frihet under ansvar.  

Addtech samlar fyra undergrupper under Socialt värdeskapande.

Medarbetare

Kunder

Leverantörer

Samhälle