Styrelse

Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2013.

 • Anders Börjesson

  Anders Börjesson

  Civilekonom

  Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools, Cibenon och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Bostad Direkt, Futuraskolan, Inomec och Ventilationsgrossisten Nordic. Tidigare arbetslivserfarenhet: Koncernchef och VD i Bergman & Beving.
  Aktieinnehav (familj): 496 920 st A-aktier och 40 350 st B-aktier.

 • Eva Elmstedt

  Eva Elmstedt

  BA

  Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005. Executive Vice President and Head of Global Services Nokia Siemens Networks. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Proact. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Ericsson, Hi3G Access AB ”3”, IBM och Semcon. Aktieinnehav: 2 300 st B-aktier.

 • Tom Hedelius

  Tom Hedelius

  Civilekonom, ekon dr hc

  Född 1939. Vice styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Hedersordförande i Svenska Handelsbanken. Styrelseordförande i Anders Sandrews stiftelse, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse. Vice styrelseordförande i B&B TOOLS och Lagercrantz Group. Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande, VD och chefspositioner inom Svenska Handelsbanken samt styrelseordförande i Industrivärden. Aktieinnehav (familj): 481 920 st A-aktier och 5 400 st B-aktier.

 • Ulf Mattsson

  Ulf Mattsson

  Civilekonom

  Född 1964. Styrelseledamot sedan 2012. Industriell rådgivare åt EQT. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i AcadeMedia, itslearning, Crem International och Mackmyra Svensk Whisky. Styrelseledamot i Sanitec och Bactiguard Holding. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom Tarkett, VD för Domco, Mölnlycke Health Care, Capio och Gambro. Aktieinnehav: 0

 • Lars Spongberg

  Lars Spongberg

  Civilekonom, jur kand.

  Född 1945. Styrelseledamot sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Bikuben och Valedo Capital Partners fund. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i Spectra Physics, Autoliv, Svenska Handelsbanken, Electrolux och Swedish Match. Aktieinnehav: 1 500 st B-aktier.

 • Johan Sjö

  Johan Sjö

  Civilekonom

  Född 1967. Verkställande direktör och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2008. Anställd i koncernen sedan 2007. Tidigare arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar i B&B TOOLS, dessförinnan Alfred Berg ABN Amro. Aktieinnehav: 2 016 st A-aktier. Köpoptioner: 60 900 st.