Organisation

Tyngdpunkten i NSP:s organisation ligger på driften av Burger King-restauranger som svarar för 95 procent av bolagets omsättning. Bolaget äger också rättigheterna till varumärket och konceptet Taco Bar.

95 procent av bolagets omsättning kommer från driften av Burger King-restaurangerna och den renodlade organisationen innebär att NSP koncentrerat den operativa organisationen på drift av Burger King-restaurangerna. Som franchisetagare ingår man i ett rationellt driftsystem som ständigt utvecklas och effektiviseras. Systemets storlek medför även stora konkurrensfördelar för franchisetagaren när det gäller inköp av råvaror, maskiner samt systemutveckling.

Orgschema

För Taco Bar-kedjan gäller ombytta roller och NSP är franchisegivare, innebärande att NSP äger rättigheterna till koncept och varumärke med ansvar för marknadsföring, råvaruhantering och konceptutveckling. NSP har sedan övertagandet 2006 investerat i varumärket och konceptet. Från hösten 2009 har NSP kontakterat en master franchisetagare för Sverige som axlar ansvaret för att utveckla kedjan i Sverige innebärande att de svarar för marknadsföring och rekrytering av nya franchisetagare.

Burger King och Taco Bar drivs skilda från varandra och synergierna mellan de olika affärerna är relativt små förutom i frågor kring nyetablering av restauranger, finansieringsfrågor och eventuell sametablering. Burger King-verksamheten drivs av en svensk och en dansk driftsorganisation. De enskilda restaurangcheferna har stort ansvar för den egna restaurangens drift. Koncerngemensamma funktioner som personal, ekonomi, IT och information hanteras av huvudkontoret i Stockholm.

TYDLIGA PROCESSER UTVECKLAR ORGANISATIONEN

NSP ska kännetecknas av tydliga och säkerställda processer som skapar förutsättningar för effektiv drift, resursfördelningar, kundprocesser, och ständiga förbättringar för att utveckla försäljning och marknadsföring.

NSP:s viktigaste processer är följande:

  • Drift & försäljning
  • Inköp
  • Rekrytering, utbildning och chefsförsörjning
  • Förädling och renovering
  • Nyetablering
  • Internkontroll