Medarbetare och personalutveckling

Medarbetare som trivs på jobbet mår och presterar bättre. Därmed är de vår viktigaste tillgång för att nå ökad tillväxt och lönsamhet i befintliga restauranger.

Som arbetsgivare satsar NSP på att bygga en så positiv och stark företagskultur som möjligt. Detta är viktigt för att skapa en miljö där våra gäster trivs och får den kvalité och service som Burger King står för. Sedan ett par år tillbaka satsar NSP strategiskt på personalutveckling och vidareutbildning genom utbildningsprogrammet NSP Academy. Här utbildas medarbetarna inom ledarskap, kommunikation, lagar och avtal, schemaläggning, rekrytering och råvaruhantering.

NSP Connect

Ett exempel på samspelet mellan medarbetarna och ledningen är "NSP Connect". Tre till fyra gånger om året träffar ledningsgruppen restaurangernas medarbetarrepresentanter, arbetsledare och restaurangchefer. Syftet är att lyssna och ta del av synpunkter på vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten. Resultatet används sedan som underlag i det kontinuerliga förbättringsarbete som NSP bedriver.

Läs mer om våra medarbetares vardag i följande intervjuer.