Svenska Restaurangmarknaden

Den svenska restaurangmarknaden skiljer sig från övriga nordiska grannländer bland annat genom traditionen att äta varm mat till lunch, vilket skapar en större marknad än exempelvis i Norge och Danmark där medhavda smörgåsar fortfarande är mycket vanligt.

Svenska restaurangmarknaden 

Svenska -restaurangmarknaden 2011

QSR-marknaden har genomgått en kraftig strukturförändring där kedjekoncepten vuxit på bekostnad av de mindre aktörerna inom fastfood-segmentet men den har också vuxit genom att ta marknadsandelar från traditionella restauranger. Restaurangmarknadens aktörerna möter också hård konkurrens från livsmedelsbutikernas sortiment av färdiglagad mat.

Generellt råder hård konkurrensen på den svenska hamburgermarknaden. Nyetableringar på attraktiva lägen är ofta den enda vägen till expansion. NSP:s viktigaste konkurrenter är McDonalds, Max Hamburgare och Frasses. Hamburgerkedjorna har stadigt ökat sin marknadsandel och vuxit snabbare än restaurangmarknaden generellt. Detta syns dock inte i statistiken för 2011, där övriga aktörer växer snabbare än hamburgersegmentet. En utveckling som enligt Delfi Fastfoodguide 2011 till stor del förklaras av ökade kontroller från skattemyndigheten och införandet av plomberade kassaregister.

Marknaden för både HMR och QSR har vuxit starkt sedan 1990 och dess andel av konsumenternas måltidskrona fortsätter att öka. Det blir allt vanligare att äta sin måltid utanför hemmet. Efterfrågan ökar även på hälsosamma rätter ur såväl näringssynvinkel som miljö (ekologiska produkter) i Sverige, vilket också återspeglar sig i menyutbudet hos samtliga aktörer.

Totalt omsatte den svenska restaurangmarknaden cirka 80 miljarder kronor exklusive moms under 2011. Tillväxten blev sammanlagt drygt sex procent. Kaféer ökade med nästan nio procent medan nöjesrestauranger fick nöja sig med en ökning på knappt fyra procent.

Enligt SCBs undersökning Restaurangindex, december 2011, har snabbmatsrestauranger en försäljningsandel på 13,1 procent av den totala marknaden, vilket motsvarar drygt 10 miljarder kronor. Noteras bör att denna siffra är väsentligt lägre än den siffra som presenteras av Delfi som uppskattar snabbmatsmarknaden till cirka 20 miljarder kronor. Skillnaden återspeglar den branschglidning som finns mellan olika aktörer och svårigheten i att bedöma till exempel hur en trafiknära Burger King ska klassas, som snabbmat eller trafikrestaurang?

I diagrammet nedan visas hur försäljningen fördelar sig mellan olika typer av aktörer under 2011 samt för snabbmatsmarknaden 2011 .

Försäljningsandelar för restaurangbranschen och snabbbmatsmarknaden 2011

Försäljningsandelar -för -restaurangbranschen -2011x2 

Sett till antal restauranger finns det cirka 22.000 restauranger i Sverige. Antalet anställda uppgick till drygt 68.000 under 2010. (Källa Företagens ekonomier, SCB). Restaurangbranschen är en småföretagarbransch men antalet större kedjeaktörer ökar som drar upp den genomsnittliga försäljningen per restaurang och anställd.

Hamburgermarknaden

Den svenska hamburgermarknaden, enligt Delfi Fastfoodguide 2011, omsatte cirka 7,5 miljarder kronor 2010 och domineras av McDonalds som har runt 65 procent av marknaden. Starkast tillväxt under senare år har Max som idag har cirka 18 procent av marknaden. Burger King ligger på tredje plats och har drygt 12,5 procents marknadsandel. 

Hamburgerkedjornas marknadsandelar i Sverige, 2010

Hamburgerkedjor -i -Sverige