Danmark

Danska restaurangvanor skiljer sig från de svenska. Danskarna har andra matvanor som styr vad de äter, hur mycket tid de lägger på att äta och i vilka sammanhang. I Danmark är det till exempel brukligt med 30 minuters lunch och många har med sig smörgåspaket till arbetsplatsen.

Det finns cirka 15 000 restauranger, caféer och värdshus i Danmark. Den totala restaurangmarknaden omsatte drygt 30 mdDKK under 2011, varav lunch- och kvällsrestauranger svarar för nära hälften av omsättningen. Hamburgerkedjorna ingår till en del inom segmentet restauranter och till en annan inom pizzerior mm beroende på hur restaurangägarna själva klassificerar sig.

Restaurangmarknaden Danmark

Restaurangmarknaden -Danmark

Majoriteten av aktörerna i branschen utgörs av fristående operatörer, men det finns en tydlig trend mot fler kedjerelaterade enheter. McDonalds och Burger King ökar sin marknadsnärvaro och andra kedjor är på tillväxt. I nuläget dominerar McDonalds QSR-marknaden med 80 restauranger och cirka 4000 anställda. Under 2008 omsatte McDonalds 1,8 miljarder danska kronor vilket utgjorde ungefär 30 procent av marknaden. Burger King har 30 restauranger varav 90 procent ägs och drivs av franchisetagare. NSP är Burger Kings största franchisetagare i Danmark och har sammanlagt 17 restauranger.

Sunset Boulevard är en inhemsk kedja som har 45 restauranger och serverar smörgåsar, sallader och hamburgare enligt ett made-to-order-koncept innebärande att maten framställs och anpassas efter kundens önskemål. Den amerikanska Pizza-kedjan Domionos Pizza har 11 butiker med ett erbjudande som satsar på hemkörning av pizza. Övriga inhemska QSR-kedjor utgörs av DSB minibar (danska tågstationer), Chicago Roasthouse (5 butiker), King Chicken (2 restauranger), The Taco Shop (1 restaurang) och Kentuckey Fried Chicken (4 restauranger) (källa: Bolagens hemsidor och Delfi Fastfoodguide 2011).

I trafiknära lägen har danska bensinstationer utvecklat sina snabbmatserbjudanden. I övrigt är den danska snabbmatsmarknaden fragmenterad med många små privata aktörer.

Den danska restaurangbranschen tappade försäljning under 2009 påverkad av finanskris, nedgång på fastighetsmarknaden och efterföljande lågkonjunktur. Det var framförallt de traditionella restaurangerna som drabbades medan QSR-restauranger klarade sig undan med mindre försäljningsnedgångar genom att gästerna valde lägre prisalternativ.

Flera undersökningar visar att krisen inte är över för den danska handeln. Intresseorganisationen Dansk Detalj undersöker attityderna hos sina medlemmar som är fortsatt bekymrade. I fasta priser backade handeln med cirka 3 procent under 2011. Denna utveckling slår olika hårt inom detaljhandeln och QSR-marknaden har också drabbats. En undersökning genomförd av Nordea visar att i den viktiga målgruppen ungdomar (16-25 år) är det drygt 40 procent som uppger att de under den senaste tiden varit tvingade att avstå från restaurangbesök.

Hamburgerrestauranger i kedjeformat räknas in i lunch - och kvällsrestauranger
Konjunkturutvecklingen i Danmark är svårförutsägbar men attitydmätningar presenterade av Danmarks statistik tyder på att restaurangägarna förväntar sig en fortsatt svag men något ökande efterfrågan under 2012. Dock väntas snabbmat-kedjorna ha en mer positiv utveckling.