Värdedrivande faktorer

NSP:s framgång är helt beroende av nedanstående fem värdedrivande faktorer

  • Renoveringar måste ske löpande för att upprätthålla konkurrenskraft och erbjuda en attraktiv gästupplevelse. En nyrenoverad restaurang kan öka försäljningen med upp till 15 procent inom sex månader från re-lanseringen.
  • Nyetableringar är NSP:s huvudformel för organisk tillväxt. Nyetableringar görs företrädesvis vid trafikknutpunkter i anslutning till större tätorter eller i centrala citylägen.
  • Underliggande marknadstillväxt. Marknaden för fast food fortsätter att växa i takt med att uteätandet fortsätter att öka. Hamburgerkedjorna fortsätter att ta marknadsandelar även om man möter en starkare konkurrens från färdiglagad mat som säljs i vanliga dagligvarubutiker.
  • Kostnadssynergier. NSP:s administrativa plattform kan hantera ett större antal nya restauranger utan att kostnaden påverkas nämnvärt.
  • Personalutveckling. NSP arbetar kontinuerligt med att skapa en medarbetarupplevelse som gör att de anställda trivs och tycker det är positivt att gå till jobbet. Nöjda och engagerade medarbetare mår bättre och är centrala för att ge gästerna bästa service och leva upp till Burger Kings varumärke.