POSITIONERING

Gäster

NSP ska kännetecknas av Operational Excellence. Det innebär att NSP:s restauranger ska vara bättre än övriga Quick Service Restauranger på att överträffa gästernas förväntningar. Gästupplevelsen är viktigast och målet är att alla gäster ska serveras snabbt i en ren och fräsch miljö. Inredningen ska vara modern och nutida och maten tillredas av bra råvaror.

NSP mäter och mäts regelbundet på en rad punkter som återspeglar Operational Excellence. Restaurangerna håller en genomsnittligt bra nivå och NSP arbetar kontinuerligt för att öka prestationerna och förbättra gästupplevelsen.  Årets satsning på ombyggnation av restauranger och införandet av nya grillar är viktiga åtgärder för förbättrad och effektivare drift.

Medarbetare

NSP ska vara en av Sveriges bästa arbetsgivare för ungdomar. Våra medarbetare är vårt varumärke och vårt ansikte utåt. Vi vill att våra medarbetare ska känna sig engagerade, kompetenta och stolta. De ska också må bra, ha rätt utbildning och erbjudas en lärande och innovativ miljö med attraktiva karriärmöjligheter.

NSP arbetar aktivt för att förbättra medarbetarupplevelsen. Utbildningar är en viktig del i detta arbete och erbjuds löpande inom ramen för NSP Academy. Under 2011 tog vi fram flera interna utbildningar och kurser inriktade bland annat på ledarskap och kommunikation.

Investerare

NSP ska vara ett finansiellt stabilt företag där lönsamhet prioriteras före tillväxt. Med det som grund ska NSP expandera sin verksamhet genom etablering av primärt nya Burger King-restauranger på de mest attraktiva lägena i Norden. Expansionen ska finansieras med egna medel såväl som genom extern finansiering.

NSP har god kostnadskontroll och visar sedan två år positiva resultat trots en lägre försäljning. För förbättrad lönsamhet måste tillväxt prioriteras och försäljningsvolymerna öka. Under 2011 ingick bolaget en ny finansieringslösning som öppnade för ökade investeringar i nya restauranger och renoveringar av befintliga. Skuldsättningen har därmed ökat under 2011 och soliditeten ligger på 31 procent (34) vilket är högre än bolagets mål om 25 procent.

Samhälle

NSP ska kännetecknas som en god samhällsaktör som följer lagar och avtal. Vi utvecklar vår verksamhet endast genom att våra medarbetare i organisationen utvecklas i en trygg och säker arbetsmiljö.