Våra Burger King Restauranger


Redan 1954 öppnade den första Burger King-restaurangen i Miami, USA. Idag finns det upp emot 12 000 restauranger i drygt 70 länder och Burger King räknas som en av världens absolut största restaurangkedjor.

Engagerade franchisetagare och medarbetare, kvalitativa råvaror, ett attraktivt erbjudande och ett världskänt varumärke. Det är några av framgångsfaktorerna bakom Burger Kings framfart. Själva franchisekonceptet har varit i bruk sedan 1961 och är idag väl utbrett internationellt.

I Norden är NSP den största franchisetagaren med sina 48 restauranger. Cirka 90 procent av alla Burger King-restauranger världen över drivs av franchisetagare.

Den genomsnittliga försäljningen per restaurang uppgick 2011 till cirka 14,1 miljoner kronor (15,1).

 

Restauranglägen per geografisk placering

Kartabk

Du kan också läsa mer om respektive retaurang på Burger Kings hemsida