Nyetablering och ombyggnad

Nyetableringar och fortlöpande renovering av den befintliga restaurangportföljen är huvudingredienser för att driva den organiska tillväxten i bolaget.

Nyetableringsprojekt

Nyetableringar är NSPs huvudspår för organisk tillväxt. Nyetableringar görs företrädesvis vid trafikknutpunkter i anslutning till större tätorter eller i centrala citylägen.

Vi har även tagit fram en strategisk nyetableringsprocess med typhus och standardiserade bygghandlingar. Därtill har vi byggt upp en portfölj med en många intressanta restauranglägen.

Projektportfölj, Mars 2012

 Bild

Ombyggnadsprojekt

NSP måste löpande renovera sina restauranger för att upprätthålla konkurrenskraft och kunna erbjuda en attraktiv gästupplevelse. NSP har lagt ett ombyggnadsprogram som syftar till att successivt höja kvaliten på restaurangerna.

En nyrenoverad restaurang ökar försäljningen med upp till 15 procent inom 6 månader från re-lanseringen. Under 2011 byggde NSP om nio restauranger och bytte ut grillarna i samtliga broilers. För 2012 kommer ombyggnadsprogrammet att fortsätta.