OM NSP

Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag och driver ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget omsatte 2011 623 MSEK, har 1 826 anställda och är sedan 2008 noterat på Nasdaq OMX Stockholm. NSP äger även varumärket och konceptet Taco Bar som omfattar ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige.

ÅRET I SIFFROR

  • Omsättningen uppgick till 623 MSEK (633). Valutaförändringar om 11,4 MSEK stod i princip för hela minskningen.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,6 MSEK (15,0). Av minskningen svarade skillnaden i valutakurs för 0,9 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (11,1).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (1,03).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 39,6 MSEK (44,8).

VIKTIGa HÄNDELSER

  • Nya och utökade finansieringsramar gjorde att NSP kunde påbörja sin tillväxtfas för bättre lönsamhet.
  • En kvittningsemission genomfördes som en del i refinansieringen av bolaget.
  • En ny Burger King-restaurang öppnades i Sverige. 
  • Sex Burger King-restauranger förvärvades, fem i Danmark och en i Sverige.
  • Nio Burger King-restauranger byggdes om, två i Danmark och sju i Sverige.