2011: Många viktiga byggstenar kom på plats Morgan Jallinder VD

VD-ord

50 restauranger

Medarbetare 1 826

Året i siffror

  • 623 MSEK i omsättning (633)
  • EBITDA: 39,6 MSEK (45)
  • Rörelseresult: 10,6 MSEK (15)
  • Efter skatt: 2,1 MSEK (11)
  • Resultat per aktie: 0,18 SEK (1,03)