Ladda ned Excel

NOT 7 - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Koncernen Moderbolag
2011 2010 2011 2010
Avskrivningar enligt plan -28 729 -29 713 -316 -404
Nedskrivningar -233 - - -
Summa -28 962 -29 713 -316 -404