Ladda ned Excel

NOT 5 - OPERATIONELLA LEASINGKOSTNADER
Koncernen Moderbolag
2011 2010 2011 2010
Hyreskostnader 58 369 56 896 957 944
Leasingkostnader 4 952 4 788 922 68
Då en del av koncernens hyreskostnader är omsättningsbaserade kan inte uppgift lämnas avseende de kommande åren. Den generella kostnadsökningen inom koncernen vid en omsättningsökning om cirka 5% påverkar hyreskostnaderna med cirka 430 kSEK (1 800).