Ladda ned Excel

NOT 4 - ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Koncernen Moderbolag
2011 2010 2011 2010
PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 718 804 477 551
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 56 110 56 110
Skatterådgivning 83 175 83 175
Övrigt 237 - 117 -
Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revsionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.