Ladda ned Excel

NOT 30 - VINST PER AKTIE FÖRE/EFTER UTSPÄDNING
2011 2010
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 11 639 416 10 778 657
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 11 639 416 10 778 657
Resultat per aktie avseende resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie före utspädning 0,18 1,03
Resultat per aktie efter utspädning 0,18 1,03