Ladda ned Excel

NOT 3 - SEGMENTSRAPPORTERING
Koncernens verksamhet bedrivs i 2 direktrapporterande enheter. Koncernen har gemensam finanstruktur varför en uppdelning av finansnetto och skatt inte är meningsfull.
SEGMENT
Burger King Danmark Nordic Service Partners A/S
Burger King Sverige Nordic Service Partners AB, Euroburger AB
Taco Bar Taco Bar Nordic AB
 
DRIFTSRESULTAT OCH DRIFTSMARGINAL Driftsresultat Driftsmarginal, %
2011 2010 2011 2010
Burger King - restauranger Sverige 50 767 52 171 12,3% 12,8%
Burger King - restauranger Danmark 21 987 26 934 11,1% 12,8%
Totalt Burger King 72 754 79 105 11,9% 12,8%
 
Taco Bar 586 639 5,6% 4,5%
Koncerngemensamt - 310 - 29,7%
Koncernen 73 340 80 054 11,8% 12,6%
 
G&A OCH AVSKRIVNINGAR G&A Avskrivningar
2011 2010 2011 2010
Burger King - restauranger Sverige -23 015 -20 668 -17 739 -17 714
Burger King - restauranger Danmark -11 871 -12 520 -10 674 -11 410
Totalt Burger King -34 886 -33 188 -28 413 -29 124
 
Taco Bar -468 -376 - -185
Koncerngemensamt 1 345 -1 735 -316 -404
Koncernen -34 009 -35 299 -28 729 -29 713
 
NETTOOMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT Nettoomsättning Rörelseresultat
2011 2010 2011 2010
Burger King - restauranger Sverige 412 775 408 074 10 013 13 789
Burger King - restauranger Danmark 197 759 210 314 -558 3 004
Totalt Burger King 610 534 618 388 9 455 16 793
 
Taco Bar 10 401 14 190 118 78
Koncerngemensamt 2 034 1 059 1 029 -1 829
Koncernen 622 969 633 637 10 602 15 040
 
INVESTERINGAR, TILLGÅNGAR OCH SKULDER FÖRDELAT PER RÖRELSEGREN
Investeringar materiella tillgångar Investeringar immateriella tillgångar Tillgångar Skulder
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Burger King 43 343 17 445 270 75 319 497 275 120 275 920 247 991
Taco Bar - - - - 11 835 8 938 2 155 1 811
Koncerngemensamt 91 309 - - 229 684 200 246 92 279 65 848
Förvärvad verksamhet 13 645 - - - - - - -
Elimineringar - - - - -155 756 -142 580 -89 722 -89 998
Koncernen 57 079 17 754 270 75 405 261 341 724 280 632 225 652
 
INVESTERINGAR, TILLGÅNGAR OCH SKULDER FÖRDELAT PER GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Investeringar materiella tillgångar Investeringar immateriella tillgångar Tillgångar Skulder
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Sverige 31 310 13 445 270 75 366 319 307 875 215 630 155 133
Danmark 12 124 4 309 - - 194 698 176 429 154 724 160 517
Förvärvad verksamhet 13 645 - - - - - - -
Elimineringar - - - - -155 756 -142 580 -89 722 -89 998
Koncernen 57 079 17 754 270 75 405 261 341 724 280 632 225 652