Ladda ned Excel

NOT 26 - FINANSIELLA KOSTNADER
Koncernen Moderbolaget
2011 2010 2011 2010
Övriga finansiella kostnader -1 628 -357 -121 -23
Räntekostnader -9 773 -7 653 -5 556 -2 659
Summa -11 401 -8 010 -5 677 -2 682