Ladda ned Excel

NOT 2 - INTÄKTERNAS FÖRDELNING
Koncernen Moderbolag
2011 2010 2011 2010
I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Försäljning av varor - grossisthandel 3 908 4 813 - -
Försäljning av varor - detaljhandel 610 534 625 005 - -
Royalty 2 641 2 668 - -
Övrigt 5 886 1 151 28 522 27 024
Summa 622 969 633 637 28 522 27 024