MEDARBETARE OCH PERSONALUTVECKLING

NSP arbetar kontinuerligt med att skapa en medarbetarupplevelse som gör att de anställda trivs och tycker det är positivt att gå till jobbet. Våra anställda är vårt varumärke och ansikte utåt. Nöjda medarbetare som är involverade, kompetenta och välinformerade mår bättre, är stoltare och ger bättre service. Detta är viktigt för att skapa en miljö där våra gäster trivs och får den kvalitet och service som Burger King står för.

Under 2011 tog vi ett steg framåt med att utveckla våra interna utbildningar inom ramen för NSP Academy. Flera nya kurser infördes innehållande bland annat ämnen som kommunikation, lagar och avtal och ledarskap. Utbildningarna hjälper oss att utveckla våra ledare och blivande arbetsledare. Totalt under året har vi haft cirka 240 kursdeltagare i Sverige och Danmark.

NSP Academy fortsätter nu att utvecklas med vidareutbildning inom bland annat områdena ledarskap och utrustning. Vidare fortsätter vi arbetet med att utveckla befintliga samt ta fram nytt stödmaterial för alltifrån introduktion av nya medarbetare till utbildning för biträdande restaurangchefer och restaurangchefer.

NSP-koncernen hade per den 31 december 2011 1 826 anställda (1 726). Antal årsanställda uppgick till 759 (731).