FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN

Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Service Partners Holding AB (Publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011.

KORT OM NSP

Nordic Service Partners Holding AB (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbservicerestauranger. Verksamheten omfattar ett 50-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark vilket gör NSP till Burger Kings största franchisetagare i Norden. Affärsidén är att erbjuda god, prisvärd och snabbt serverad mat i fräscha restaurangmiljöer på attraktiva marknadsplatser till konsumenter i Norden. Servicenivån skall motsvara gästernas högt ställda krav vilket uppnås genom att restaurangerna drivs av självständiga ledare med stöd av NSP:s organisation och systemkunskap. NSP äger också rättigheterna till varumärket Taco Bar som är ett registrerat varumärke i Sverige och Europa. Taco Bar omfattar i dag ett 20-tal franchiserestauranger i Sverige.

VERKSAMHETEN

NSP:s huvudsakliga verksamhet är att vara franchisetagare till Burger King Corporation. Det innebär att NSP "hyr" varumärket Burger King och deras koncept, råvaruhantering, inköpskanaler och marknadsföring. Genom dotterbolag driver NSP för närvarande 32 Burger King-restauranger i Sverige och 16 Burger King-restauranger i Danmark. Med sina 48 restauranger är NSP Burger Kings största franchisetagare i Norden och en av de större i Europa. I Sverige finns totalt 71 och i Danmark 31 Burger King-restauranger. NSP tecknar långsiktiga hyreskontrakt med olika fastighetsägare som finansierar mark och byggnader medan NSP svarar för utveckling av restauranglokalen och investerar i köksutrustning, inredning m.m.

Utöver Burger King-verksamheten är NSP varumärkesägare och master franchise-givare för den svenska tex-mex inspirerade restaurangkedjan Taco Bar. Master franchise-tagaren ansvarar för Taco Bars erbjudande på den svenska marknaden. NSP bidrar, i utbyte mot royalty, med franchisesystem innefattande koncept och råvaruhantering.

Intäkter och resultat skapas främst genom att erbjuda Burger King-konceptet till gästerna på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt. En viktig framgångsfaktor är att NSP uppnår tillräckliga försäljningsvolymer. NSP behöver ta tillvara de stordriftsfördelar som uppstår när verksamheten drivs i en gemensam administrativ plattform, av en erfaren ledningsgrupp som har dokumenterad driftkompetens. Personalutveckling, drift, inköp och ekonomistyrning är exempel på områden där verksamheten kan drivas med avsevärt högre effektivitet i aggregerad form.

NSP arbetar med att identifiera nya lägen för att etablera Burger King-restauranger samt att etablera nya Taco Bar master-franchisetagare på nya marknader.

KONCERNSTRUKTUR

NSP är sedan januari 2008 noterat på Nasdaq OMX Stockholm, small cap. NSP äger bolagen Nordic Service Partners Retail AB (med rörelsedrivande dotterbolaget Nordic Service Partners AB), Danmark Holding A/S (med rörelsedrivande dotterbolaget Nordic Service Partners A/S), Taco Bar Nordic AB, Euroburger AB, samt bolaget NSP FC Restauranger AB.