Ägarförhållanden

NSP hade den 31 december 2011 cirka 3 100 aktieägare. I tabellerna nedan framgår NSP:s största aktieägare samt ägarstruktur per den 31 december 2011.

Ladda ned Excel

Största aktieägarna 2011-12-31
Ägare Antal aktier (A+B) Innehav Röster not
Bohus Enskilda 2 132 992 18,3% 18,3% 1
Danske Koncept Restauranger Holding 2 097 136 18,0% 18,0%
Long Term AB 1 211 389 10,4% 10,4% 2
Wahlstedt, Ulf 1 191 901 10,2% 10,2% 3
Byggnadsaktiebolaget Ellberg & Lars 540 000 4,6% 4,6%
Bahrke, Peter 448 083 3,8% 3,8%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 375 213 3,2% 3,2%
Banque Carnegie LuxembourgLUXEMBOURG SA 367 547 3,2% 3,2%
Rothesay Ltd 317 951 2,7% 2,7%
Southrock AB 249 117 2,1% 2,1%
JP Morgan Bank 249 110 2,1% 2,1%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 210 593 1,8% 1,8%
Six Sis Ag, W8imy 190 780 1,6% 1,6%
Handelsbanken Life & Pension Ltd 145 729 1,3% 1,3%
SEB Trygg Life Assurance 85 924 0,7% 0,7%
Summa 15 största aktieägarana 9 813 465 84,3% 84,3%
Övriga aktieägare 1 825 951 15,7% 15,7%
Summa aktier 11 639 416 100% 100%

Förklaringar noter:
1. Bohus Enskilda ägs i lika delar av Jaan Kaber och Morgan Jallinder. Posten inkluderar aktier som via annat ägande kontrolleras av Jaan Kaber och Morgan Jallinder.

2. Anders Wehtje, styrelseledamot, har via delägarskap i Long Term AB bestämmande inflytande över aktierna

3. Direkt och indirekt via bolag