ÅRSREDOVISNING 2011

Utskrift av denna webb-årsredovisning finns tillgänglig på bolagets huvudkontor. Bolaget skickar ut årsredovisningen för den som så begär.