Året i siffror

  • Omsättning: 634 MSEK (699)
  • EBITDA: 45 MSEK (40)
  • Rörelseresult: 15 MSEK (3,7)
  • Efter skatt: 11 MSEK (-8,5)
  • Resultat per aktie: 1,03 SEK (-1,19)

Stabil intjäning öppnar för tillväxt

2010 blev året då vi på allvar fick se resultatet av vårt omfattande renodlingsarbete. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och rörelsemarginalen steg trots minskad försäljning. Nu har vi etablerat lönsamhet i rörelsen och skapat resurser för att driva försäljningstillväxt med fullt fokus på nyetableringar samt renovering av befintliga restauranger.

Morgan Jallinder, Koncernchef och VD
VD-Bild