Organisation

Orgschema Rev1

Tyngdpunkten i NSP:s organisation ligger på driften av Burger King-restauranger som utgör hela bolagets omsättning. NSP är även franschisetagare av varumärkena KFC och TGI Friday´s.

NSP:s operativa organisation är fokuserad på drift av bolagets 58 Burger King-restauranger och på planeringen av nya restauranger som skall öppnas. Som franchisetagare ingår man i ett rationellt driftsystem som ständigt utvecklas och effektiviseras. Systemets storlek medför även stora konkurrensfördelar för franchisetagaren när det gäller inköp av råvaror, maskiner samt systemutveckling.

Burger King-verksamheten drivs av en svensk och en dansk driftsorganisation vars distriktschefer rapporterar till NSP:s COO (Chief Operating Officer). De enskilda restaurangcheferna har stort ansvar för den egna restaurangens drift. Koncerngemensamma funktioner som personal, ekonomi, IT och information hanteras av huvudkontoret i Stockholm.

TYDLIGA PROCESSER UTVECKLAR ORGANISATIONEN

NSP ska kännetecknas av tydliga och säkerställda processer som skapar förutsättningar för effektiv drift, resursfördelningar, kundprocesser, och ständiga förbättringar för att utveckla försäljning och marknadsföring.

NSP:s viktigaste processer är följande:

  • Drift & försäljning
  • Inköp
  • Rekrytering, utbildning och chefsförsörjning
 
  • Förädling och renovering
  • Nyetablering
  • Internkontroll