Medarbetare och personalutveckling

NSP har närmare 1900 medarbetare. Medarbetarna är vårt ansikte ut till våra gäster och därmed NSP:s viktigaste tillgång för att nå ökad tillväxt och lönsamhet i befintliga restauranger. Medarbetare som trivs på jobbet och mår bra, presterar också bättre.

NSP satsar på att bygga en så positiv och stark företagskultur som möjligt. Detta är viktigt för att skapa en miljö där gästerna trivs och får den kvalitet och service som NSP står för. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för att säkerställa att våra medarbetare är nöjda och trivs på sitt arbete. Dialogen med medarbetarna för att hitta förbättringsområden och prioriteringar sker bland annat genom medarbetarundersökningar, medarbetarforum och personalmöten.

ung personalstyrka

Cirka 80 % av våra medarbetare är 25 år eller yngre. För många av dem är arbetet hos oss det första steget in i arbetslivet. För andra kan det vara ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på oss som arbetsgivare att bemöta och ta hand om våra medarbetare på bästa sätt för att de ska få en bra start i arbetslivet.

Grafbild

Utvecklingsmöjligheter

Oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund finns stora möjligheter till vidareutveckling för dem som vill satsa på en vidare karriär. Genom vårt interna utbildningsprogram NSP Academy utbildas våra medarbetare inom bland annat ledarskap, kommunikation, lagar och avtal, schemaläggning, rekrytering och råvaruhantering.

NSP Connect

Ett exempel på samspelet mellan medarbetarna och ledningen är "NSP Connect". Tre till fyra gånger om året träffar ledningsgruppen restaurangernas medarbetarrepresentanter, arbetsledare och restaurangchefer. Syftet är att lyssna och ta del av synpunkter på vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten. Resultatet används sedan som underlag i det kontinuerliga förbättringsarbete som NSP bedriver.

Anställningsform

De allra flesta börjar med en provanställning som sedan övergår i en tillsvidareanställning i olika omfattning. Det finns möjlighet att arbeta alltifrån några få timmar i veckan upp till heltidsanställning.

HÄNT UNDER 2013

Under året har vi implementerat ett nytt medarbetarsystem som förenklar våra anställdas arbete. Genom en enkel mobilapplikation kan de snabbt komma åt sitt schema, ansöka om ledighet, ansöka om ett extra pass eller kanske byta pass med en kollega. Det nya systemet, som också fungerar som en kommunikationskanal mellan medarbetare, restaurangledning och huvudkontor har mottagits mycket positivt på alla nivåer.