Sverige

Den svenska restaurangmarknaden skiljer sig från övriga nordiska grannländer bland annat genom traditionen att äta varm mat till lunch, vilket skapar en större marknad än exempelvis i Norge och Danmark där medhavda smörgåsar fortfarande är vanligt.

 

Grafbild

Källa: Statistiska Centralbyrån 2013


QSR-marknaden har genomgått en kraftig strukturförändring där kedjekoncepten vuxit på bekostnad av de mindre aktörerna inom fastfood-segmentet men den har också vuxit genom att ta marknadsandelar från traditionella restauranger. Restaurangmarknadens aktörer möter också konkurrens från livsmedelsbutikernas sortiment av färdiglagad mat. 

Generellt råder hård konkurrens på den svenska hamburgermarknaden. Nyetableringar på attraktiva lägen är ofta den enda vägen till expansion. NSP:s huvudsakliga konkurrenter är McDonalds, Max Hamburgare och Frasses. Hamburgerkedjorna har stadigt ökat sin marknadsandel och vuxit snabbare än restaurangmarknaden generellt.

Marknaden för både HMR och QSR har vuxit starkt sedan 1990 och dess andel av konsumenternas måltidsutgifter fortsätter att öka. Det blir allt vanligare att äta sin måltid utanför hemmet. Efterfrågan ökar även på hälsosamma rätter ur såväl näringssynvinkel som miljö (ekologiska produkter) i Sverige, vilket också återspeglar sig i menyutbudet hos samtliga aktörer. Totalt omsatte den svenska restaurangmarknaden cirka 105 (100) miljarder kronor inklusive moms under 2013. Tillväxten blev sammanlagt drygt 3 (5) procent. 

Enligt SCB:s undersökning Restaurangindex, december 2013, har snabbmatsrestauranger en försäljningsandel på cirka 13 procent av den totalmarknaden, vilket motsvarar drygt 13 miljarder kronor. Noteras bör att denna siffra är väsentligt lägre än den siffra som presenteras av Delfi som uppskattar att snabbmatsmarknaden utgör cirka 20 procent av totalmarknaden. Skillnaden återspeglar den branschglidning som finns mellan olika aktörer och svårigheten i att bedöma till exempel hur en trafiknära Burger King ska klassas, som snabbmat eller trafikrestaurang.

I diagrammet nedan visas hur försäljningen fördelar sig mellan olika typer av aktörer under 2013 samt för snabbmatsmarknaden 2012.

 

Grafbild
Grafbild

 Källa: Statistiska Centralbyrån och Delfi Foodserviceguide 2012


Sett till antal restauranger finns det cirka 23 000 restauranger i Sverige. Antalet anställda uppgick till drygt 97 000 under 2013. (Källa: Statistika Centralbyrån). Restaurangbranschen är en småföretagarbransch men antalet större kedjeaktörer ökar som drar upp den genomsnittliga försäljningen per restaurang och anställd.

Hamburgermarknaden

 

Den svenska hamburgermarknaden omsatte, enligt Delfi Foodserviceguide 2013, cirka 7,5 miljarder kronor 2013 och domineras av McDonalds som har runt 63 procent av marknaden. Starkast tillväxt under senare år har Max som idag har cirka 20 procent av marknaden. Burger King ligger på tredje plats och har en marknadsandel på ungefär 13 procent.    

       
Grafbild

 

Kyckling som snabbmat

Sverige har inga snabbmatsrestauranger som har ett renodlat erbjudande baserat på kyckling. Kyckling är dock en maträtt på frammarsch driven av klimat- och hälsoskäl. Under senare år har hamburgerrestauranger breddat sitt erbjudande med kycklingbaserade produkter som komplement till traditionella hamburgare. För att ändå ge en inblick i förutsättningarna för ett renodlat kycklingkoncept kan man studera utvecklingen av den svenska kycklingkonsumtionen och se att kyckling är på god väg att utmana nötkött som den primära kötträtten.

Under 2013 ökade konsumtionen av kyckling med 8 (2) procent, vilket motsvarar en konsumtion på cirka 20 (19) kilo per person. Konsumtionen av svensk kyckling ökade med 1,5 procent under 2012 och under det första halvåret av 2013 ökade produktionen med cirka 4 procent jämfört mot föregående år.

Källa: SCB, Jordbruksverket och Svensk Fågel