Danmark

Danska restaurangvanor skiljer sig från de svenska. Danskarna har andra matvanor som styr vad de äter, hur mycket tid de lägger på att äta och i vilka sammanhang. I Danmark är det till exempel brukligt med 30 minuters lunch och många har med sig smörgåspaket till arbetsplatsen.

Det finns över 15 000 restauranger, caféer och värdshus i Danmark. Den totala restaurangmarknaden omsatte drygt 35 (33) mdDKK under 2013, varav lunch- och kvällsrestauranger svarade för 50 procent av omsättningen. Hamburgerkedjorna ingår till en del inom segmentet restauranger och till en annan inom pizzerior med mera, beroende på hur restaurangägarna själva klassificerar sig.

 

Grafbild

Källa: Danmarks Statistik 2013


Majoriteten av aktörerna i branschen utgörs av fristående operatörer, men det finns en tydlig trend mot fler kedjerelaterade enheter. McDonalds och Burger King ökar sin marknadsnärvaro och andra kedjor är på tillväxt. I nuläget dominerar McDonalds QSR-marknaden med 86 restauranger och har över 4000 anställda. Under 2012 omsatte McDonalds 1,8 miljarder danska kronor, vilket utgjorde mer än 30 procent av marknaden. Burger King har 31 restauranger där alla ägs och drivs av franchisetagare. NSP är med 17 restauranger, Burger Kings största franchisetagare i Danmark.

Sunset Boulevard är en inhemsk kedja som har 45 restauranger och serverar smörgåsar, sallader och hamburgare enligt ett made-to-order-koncept innebärande att maten framställs och anpassas efter kundens önskemål. Den amerikanska Pizza-kedjan Domiono's Pizza har tio restauranger med ett erbjudande som satsar på hemkörning av pizza. Övriga inhemska QSR-kedjor utgörs av DSB minibar (danska tågstationer), Chicago Roasthouse (fem restauranger), King Chicken (tre restauranger), The Taco Shop (en restaurang) och Kentuckey Fried Chicken (fyra restauranger) (Källa: Bolagens hemsidor).

I trafiknära lägen har danska bensinstationer utvecklat sina snabbmatserbjudanden. I övrigt är den danska snabbmatsmarknaden fragmenterad med många små privata aktörer.

ljusnande framtidsutsikter

Den danska restaurangbranschen tappade försäljning under 2009 som en följd av finanskris, nedgång på fastighetsmarknaden och efterföljande lågkonjunktur. Det var framförallt de traditionella restaurangerna som drabbades medan QSR-restauranger klarade sig undan med mindre försäljningsnedgångar genom att gästerna valde lägre prisalternativ.

Dansk ekonomi utvecklades svagt under 2012 och befann sig i recession under vissa perioder av året. Brist på tillväxt och nya jobb är än idag några av anledningarna till problemen i Danmark, men det finns även låsningar inom bostadssektorn som motverkar konsumtionen. Vissa positiva signaler kom under 2012 då investeringarna ökade, som tror sig ha varit en språngbräda till en förbättrad ekonomi under 2013.

Än idag är konjunkturen oförutsägbar och återhämtningen går inte så snabbt som man önskar, men det går ändå framåt. Arbetstillfällena ökar, och många branscher ser en positiv tillväxt. Euro-området ser ut att stabiliseras jämfört med för något år sedan, vilket är en förutsättning för att den danska ekonomin ska kunna återhämta sig i nuvarande tempo. Positiva signaler från Euro-området är även en förutsättning för att fortsatt positivism ska spridas på den danska marknaden.

(Källa: SCB Restaurangindex, Visitas och Ekonomisk redogörelse December 2013)

kyckling som snabbmat

Liksom i Sverige, är kyckling en maträtt på frammarsch, driven av klimat- och hälsoskäl. Många hamburgerrestauranger har breddat sitt erbjudande med kycklingbaserade produkter som komplement till traditionella hamburgare. För att ändå ge en inblick i förutsättningarna för ett renodlat kycklingkoncept kan man studera utvecklingen av den danska kycklingkonsumtionen och se att den växer starkt.

Sedan 1990 fram till 2011 har kycklingkonsumtionen i Danmark nästan tredubblats. Försäljningen av kyckling har stigit från cirka 60 miljoner till drygt 160 miljoner kilo. Anledningen sägs vara att danskarnas attityd till kyckling har förbättrats i kombination med ett gynnsamt prisläge.

(Källa: Danmarks Radio