Mål och strategier

AFFÄRSIDÉ

NSP ska erbjuda god, prisvärd och snabbt serverad mat i fräscha restaurangmiljöer till gäster i Norden. Servicenivån ska motsvara gästernas högt ställda förväntningar på en måltidsupplevelse i enlighet med respektive varumärkes erbjudande. Detta uppnås genom att restaurangerna drivs av självständiga ledare med stöd av NSP:s organisation och systemkunskap.

AFFÄRSMODELL

NSP är ett restaurangföretag specialiserat på att vara en effektiv franchisetagare till starka internationella varumärken.  NSP är sedan 2005 franchisetagare till Burger King och utökade 2014 verksamheten till att även omfatta varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Fridays.  Franchisegivarna tillhandahåller varumärke och koncept, nationella kampanjer, inköpskanaler, produktutveckling medan NSP svarar för etablering, planering, utveckling och drift av restauranger samt lokal marknadsföring. För KFC ansvarar NSP för nationell och lokal marknadsföring. Försäljning och resultat skapas genom att erbjuda restaurangkoncepten till gästerna på ett så attraktivt och effektivt sätt som möjligt.

mål

NSP ska vara en ledande nordisk restaurangoperatör med en EBITDA-marginal om 9 procent och en rörelsemarginal om 5 procent, samt vara en attraktiv partner till kapitalmarknadens aktörer, näringsidkare och fastighetsägare.

Bolagets driftsmarginal (EBITDA-marginal i restaurangportföljen) ska uppgå till minst 13 procent och SG&A ska inte överstiga 4 procent.

Tillväxt över en konjunkturcykel

NSP ska uppnå en tillväxt för jämförbara restauranger på 5 procent per år. Tillväxt genom nyetableringar och förvärv ska uppgå till ytterligare minst 5 procent per år. För 2013 uppgick tillväxten till -5,5 (3,1) för jämförbara restauranger och tillväxt genom nyöppningar och förvärv till 13,5 (16) procent. 

Finansiell struktur

Soliditeten ska vara lägst 25 procent. För 2013 uppgick soliditeten till 30,2 procent (27,5).

STRATEGIER

Lönsamma och lokalt marknadsförda restauranger

NSP:s primära fokus är att erbjuda gästerna positiva måltidsupplevelser vilket skapas genom att trevliga människor tillhandahåller god mat och en jämn och hög servicenivå som överträffar gästernas förväntningar. Försäljningen i det befintliga restaurangbeståndet ska ökas år från år genom lokal marknadsföring och hög service.

Optimerad stordrift

NSP:s optimerade stordrift innebär ett och samma arbetssätt på alla restauranger. Arbetssättet omfattar hur man driver restaurangen med målet att överträffa gästens förväntningar såväl som hur man arbetar med matsäkerhet, råvaruplanering, kostnadskontroll och utveckling av medarbetare. Optimerad stordrift omfattar även våra standardiserade state-of the art IT-system, enhetliga rapportering och uppföljning av försäljning och resultat på daglig basis. NSP:s administrativa organisation, har som mål att överträffa restaurangernas krav och behov av support på effektivast möjliga sätt genom ett enhetligt arbetssätt.  

Medarbetare som trivs

NSP arbetar aktivt med att skapa en medarbetarupplevelse där medarbetare trivs, utvecklas och gillar att gå till arbetet. NSP ska kännetecknas av en för branschen lägre personalomsättning som uppnås med hjälp av engagerade, välutbildade och certifierade arbetsledare och restaurangchefer i kombination med attraktiva avtalslösningar och incitamentsystem som stöder självständigt ansvarstagande.

För många av våra medarbetare är våra restauranger deras första arbetsplats. Vi tror på att ge ungdomar ansvar för den dagliga driften av våra restauranger och samtidigt ta hand om våra gäster. Vår målsättning är att de ska vidareutvecklas och stanna länge hos oss, för att senare kunna axla en roll som exempelvis restaurangchef. Just denna karriärsutveckling har många av våra restaurangchefer gjort, vilket innebär att de har en gedigen erfarenhet av allt från service och drift, via ekonomi till personalfrågor. Det ökar förutsättningarna för att våra medarbetare trivs hos oss, vilket givetvis är viktigt för oss för att kunna fortsätta vår utveckling.

Attraktiv kommersiell partner

NSP ska vara en attraktiv affärspartner för fastighets- och köpcentrumägare. NSP ska löpande utveckla restaurangportföljen genom investeringar i ombyggnader, omflyttning av restauranger till attraktivare lägen och nyöppningar på i första hand befintliga marknader.

Nordisk hemmamarknad

NSP ser Norden som sin hemmamarknad och arbetar för etablering av KFC i Sverige, TGI Fridays i Danmark och för fortsatt expansion av Burger King-verksamheten.