Femårsöversikt

Ladda ned Excel

Nyckeltal, koncernen 2013 2012 2011 2010 2009
Belopp i MSEK om annat ej anges helår* helår* helår helår helår*
Nettoomsättning 776,4 718,7 617,1 632,5 677,8
Tillväxt, % 8,0 16,5 -2,4 -7,0 6,0
Avskrivningar -34,8 -34,3 -28,7 -29,7 -31,6
Rörelseresultat 21,5 15,9 10,6 15,0 9,6
Finansnetto -11,2 -12,2 -11,0 -7,6 -13,4
Resultat före skatt 10,3 3,7 -0,4 7,5 -3,8
EBITDA (Resultat före avskrivningar) 58,4 51,4 39,6 44,8 41,2
EBITDA-marginal, % 7,2 6,9 6,4 7,1 6,1
EBIT-marginal, % 2,7 2,2 1,7 2,4 1,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,8 39,1 32,8 22,7 26,9
Investeringar (inklusive pågående och förvärvad verksamhet) 52,6 66,4 57,4 20,0 20,4
Amorteringar 35,1 30,1 77,1 29,3 48,6
Balansomslutning 450,4 445,1 405,0 341,7 384,8
Eget kapital 136,2 122,4 124,6 116,1 113,6
Soliditet, % 30,2 27,5 30,8 34,0 29,5
Räntebärande skulder 200,9 190,8 178,0 132,9 158,9
Nettoskuldsättning 168,5 152,8 145,8 120,8 134,4
Nettoskuldsättning i förhållande till EBITDA, ggr 2,9 3,0 3,7 2,7 3,3
Eget kapital + nettoskuldsättning 304,7 275,2 270,5 236,9 248,0
Skuldsättningsgrad, % 55,0 56,0 54,0 51,0 54,0
Avkastning eget kapital, % 5,7 2,0 1,7 9,7 neg
Avkastning totalt kapital, % 2,6 0,9 0,8 6,4 3,7
Antal restauranger 58,0 55,0 48,0 42,0 44,0
Omsättning per restaurang och år 13,4 13,1 14,1 15,1 15,6
Årsanställda, antal 931,0 807,0 759,0 731,0 791,0
Omsättning kronor/årsanställd, kSEK 833,9 890,6 813,0 865,2 862,3
* ) Resultaträkningsmått avser kvarvarande verksamheter