Året i korthet

Nordic Service Partners (NSP) är ett av Sveriges största restaurangföretag och driver 58 Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. Bolaget omsatte 2013 780,6 MSEK, har närmare 1900 anställda och är sedan 2008 noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Sedan 2014 är NSP franschisetagare till varumärkena KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Friday´s.

Året i siffror

  • Omsättningen ökade med 55,3 MSEK, 7,6 procent, till 780,6 MSEK (725,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 35 procent och uppgick till 21,5 MSEK   (15,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,4 MSEK (1,4).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 SEK (0,12).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) inklusive Taco Bar som såldes i januari 2014 ökade med 14 procent och uppgick till 58,4 MSEK (51,4).

Viktiga händelser

  • Fyra nya restauranger, varav en ersätter en gammal restaurang som stängts, har tillkommit i Sverige under året. Utbildnings- och öppningskostnader har belastat resultatet med ca -2,4 MSEK (-2,8).
  • Efter räkenskapsårets utgång har NSP slutit franschiseavtal med Yum! Brands och Carlson Companies för att lansera restaurangkedjorna Kentucky Fried Chicken (KFC) och TGI Friday´s.
  • Styrelsen föreslår att utdelning lämnas om 0,25 kronor per aktie.
Grafbild
Grafbild