Styrelse

 • Jaan Kaber

  Jaan Kaber

  Styrelseordförande

  Styrelseledamot sedan 2009, född 1951, aktieinnehav (direkt och indirekt): 1 623 500. Jaan Kaber är konsult och verksam som ägare av Förvaltnings AB Bohus Enskilda och har tidigare haft en rad ledande befattningar och styrelseuppdrag inom industri, finans och fastighet. Tidigare styrelseuppdrag: livsmedelsanalysbolaget Diffchamb AB (ledamot åren 1998-2003), prospekteringsbolaget Riddarhyttan Resource AB (ordförande 2001-2004) och Investmentbolaget Dunross & Co AB (ordförande 1998-2005). Jaan Kaber har en civilekonomexamen från Handelshög­skolan i Göteborg. Jaan Kaber är inte oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.

 • Anders Wehtje

  Anders Wehtje

  Styrelseledamot

  Styrelseledamot sedan 2004, född 1964, aktieinnehav (direkt och indirekt): 1 166 678. Anders Wehtje är grundare av och heltidsarbetande styrelseordförande i Kilimanjaro Properties AB och har varit VD för fastighetsbolaget Allokton, vice VD för investmentbolaget Volito samt CFO för McDonald´s i Sverige. Anders Wehtje har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Nuvarande styrelseuppdrag utanför NSP-koncernen: Styrelseordförande i Kilimanjaro Properties AB, Avensia innovation AB (publ) (ledamot), Long Term AB (ledamot), Aktiebolaget Nordsidan (ledamot), Investment AB Kupand (ledamot) och Anders Wehtje Invest AB (ledamot). Anders Wehtje är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men beroende av större aktieägare.

 • Jens Engwall

  Jens Engwall

  Styrelseledamot

  Styrelseledamot sedan 2011, född 1956, aktieinnehav: 0. Jens Engwall är vd och styrelseledamot för Hemfosa Fastigheter AB. Han har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen, bland annat som vd för Kungsleden AB och engagemang inom Skanska, BPA och CA Fastigheter. Nuvarande styrelseuppdrag utanför NSP-koncernen: Hemfosa Fastigheter AB (vd och styrelseledamot), Angel & Engwall AB (styrelseordförande), Söderport Fastigheter AB (styrelseordförande), Runsvengruppen AB (ledamot), Bonnier Fastigheter AB (ledamot), Ikano S.A.(ledamot). Jens Engwall är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

 • Lena Patriksson Keller

  Lena Patriksson Keller

  Styrelseledamot

  Styrelseledamot sedan 2011, född 1969, aktieinnehav: 0. Lena Patriksson Keller är delägare och verksam inom Patriksson Communication AB, en PR-byrå inriktad mot PR och event för livsstilsvarumärken. Nuvarande styrelseuppdrag utanför NSP-koncernen: Association of Swedish Fashion Brands Ekonomisk Förening (styrelseordförande), Wesc (ledamot), Story Hotel AB (styrelseledamot), Patriksson Communication AB (ledamot), Verdani Holding AB (ledamot), Herrvik Invest AB (ledamot) och. Lena Patriksson Keller är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

 • Jeppe Droob

  Jeppe Droob

  Styrelseledamot

  Styrelseledamot sedan 2012, född 1968, aktieinnehav (direkt och indirekt): 2 523 089. Jeppe Droob är ägare och VD för den danska snabbmatskedjan Sunset Boulevard som han också grundade 1996. Kedjan består idag av 45 restauranger som alla ligger i Danmark. Jeppe Droob har civilekonomexamen från Syddansk Universitet. Nuvarande styrelseuppdrag utanför NSP-koncernen: Ledamot i Sunset Boulevard och ett antal av Sunset Boulevards fastighetsbolag. Jeppe Droob är inte oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.