Ledning

 • Morgan Jallinder

  Morgan Jallinder

  Verkställande direktör, CEO

  Född: 1952, aktieinnehav (direkt och indirekt): 1 623 500, konvertibelt innehav: 999 998 SEK samt 34 666 teckningsoptioner. Morgan Jallinder är verkställande direktör i NSP sedan den 10 mars 2009. Morgan Jallinder har under åren 1993 till 2006 byggt upp och drivit lönsamma Burger King-restauranger i Danmark. Morgan Jallinder har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har haft en rad ledande befattningar inom finans och fastighet.

 • Johan Wedin

  Johan Wedin

  Vice verkställande direktör, CFO

  Född: 1958, aktieinnehav: 0, konvertibelt innehav: 1 199 899 SEK samt 34 666 teckningsoptioner. Johan Wedin kommer närmast från Modul 1 där han var ekonomi- och informations­direktör 2000-2007. Dessförinnan var han ansvarig för Corporate Finance på Scala Business Solutions NV. Johan Wedin har även arbetat på Öhrlings Coopers Lybrand. Johan Wedin har en universitetsutbildning i företagsekonomi och skatt.

 • Anna Gerdstigen

  Anna Gerdstigen

  Chef Human Resources

  Född: 1966, aktieinnehav: 0, konvertibelt innehav: 499 991 SEK samt 30 000 teckningsoptioner. Anna Gerdstigen är chef för Human Resources och har sammanlagt över 20 års erfarenhet från QSR, varav 19 år på McDonalds i olika befattningar, framförallt inom Human Resources och med ansvar för löneadministrationen.

 • Patrik Eliasson

  Patrik Eliasson

  IT-chef

  Född 1969, aktieinnehav: 0, konvertibelt innehav: 1 000 014 SEK samt 30 000 teckningsoptioner. Patrik Eliasson har 20 års erfarenhet från IT-branschen både som egen företagare och konsult, framförallt med fokus på administrativa system och processer. Patrik Eliasson har arbetat på NSP sedan 2004, undantaget en period på cirka ett år.

 • Johan Persson

  Johan Persson

  Chef Operating Officer, CPP

  Född: 1979, aktieinnehav: 11 858, konvertibelt innehav: 1 199 899 SEK samt 34 668 teckningsoptioner. Johan har 14 års erfarenhet av restaurangbranschen, bland annat som restaurangchef, regionchef och franchisekonsult på McDonalds under tio år. Han började som regionchef på NSP under 2007 och blev 2009 utsedd till driftsansvarig för samtliga av NSP:s svenska Burger King-restauranger. Sedan 2012 är han Chief Operating Officer för NSP och därmed ansvarig för driften av samtliga av bolagets Burger King-restauranger.