Not 7 - Avskrivningar

Ladda ned Excel

Koncernen Moderbolaget
2013 2012 2013 2012
Avskrivningar enligt plan -34 800 -34 314 -255 -255
Summa -34 800 -34 314 -255 -255